Krönika i Inköpsrådet

Front Advokaters Johan Lidén skriver om regeringens proposition ”Ett förenklat upphandlingsregelverk”

I regeringens proposition ”Ett förenklat upphandlingsregelverk” (prop. 2021/22:5) föreslås större frihet att utforma förfarandet för icke-direktivstyrda upphandlingar.

Front Advokaters Johan Lidén skriver en krönika i Inköpsrådet om möjligheterna att använda förfarandet i sig som ett verktyg för att öka andelen utvärderingsbara anbud. Länk till krönikan hittar du här.


Relaterade artiklar