Front Advokater stödjer Aktiv Skola

Aktiv Skola är en stiftelse som arbetar med att förebygga de faror som barnen utsätts för på nätet. Mycket fokus läggs på ”Grooming” som handlar om vuxna som tar kontakt med barn på nätet i sexuellt syfte. Grooming är en brottslig handling och ett växande problem som går längre och längre ner i åldrarna. Vi på Front Advokater tror som Aktiv Skola att det är mycket viktigt att informera om riskerna i tidig ålder.

Hur ska vi kunna skydda våra barn och prata med dem om nätpedofiler? Se gärna kortfilmen ”Jag tror att jag är lite kär i dig” som Aktiv Skola producerat för att öka kunskapen i ämnet. https://shop.aktivskola.org/produkt/filmer/jag-tror-jag-ar-lite-kar-i-dig-en-film-om-grooming/

Läs mer om Aktiv Skola här.