PRESSMEDDELANDE 2021-06-04

Front Advokater har biträtt NTEX i förvärv av Scanroad

Front Advokater har varit juridisk rådgivare till NTEX AB vid förvärvet av Scanroad Sverige AB och SAS Scanroad (Frankrike)

NTEX AB har den 1 juni fullbordat förvärvet av samtliga aktier i transport- och speditörbolagen Scanroad Sverige och Scanroad Frankrike med en årsomsättning om cirka 150 miljoner respektive 75 miljoner kronor. För närmare detaljer kring transaktionen, se parternas pressrelease via följande länk:

https://www.mynewsdesk.com/se/ntex-ab/pressreleases/ntex-foervaervar-scanroad-sverige-och-frankrike-blir-en-av-sveriges-stoersta-speditoerer-paa-frankrike-och-belgien-3105415

Scanroad Sverige grundades i Göteborg 1996 och har sedan starten främst fokuserat på transporter mellan Norden, Frankrike och Belgien. Scanroad erbjuder bland annat väg- och intermodala transporttjänster, SECU-trafik och terminal- och lagerhållningstjänster.

NTEX som är ett av Sveriges största privatägda transport- och logistikföretag, tillhandahåller väg-, sjö-och flygtransporter samt terminalhantering på sina terminaler i Göteborg, Stockholm, Gislaved, Helsingborg och Malmö. Företaget grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till närmare 600 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. NTEX har också agenter i ett antal europeiska länder.

NTEX företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaterna Bob Lee, Anna Rosell och biträdande jurist Laura Shwan.