Pressmeddelande 2021-12-17

Front Advokater har biträtt NTEX i förvärv av Scanroad Belgien

NTEX AB har den 1 december 2021 fullbordat förvärvet av samtliga aktier i transport- och speditörbolaget Scanroad Belgien. Transaktionen är ett följdförvärv av NTEX tidigare förvärv av andra bolag (i Sverige och Frankrike) inom Scanroad gruppen, se tidigare pressrelease via följande länk: https://www.mynewsdesk.com/se/ntex-ab/pressreleases/ntex-foervaervar-scanroad-sverige-och-frankrike-blir-en-av-sveriges-stoersta-speditoerer-paa-frankrike-och-belgien-3105415.

Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen.

NTEX är Sveriges största privatägda transport- och logistikföretag och tillhandahåller väg-, sjö-och flygtransporter samt terminalhantering på sina terminaler i Göteborg, Stockholm, Gislaved, Helsingborg och Malmö. Företaget grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till närmare 600 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. NTEX har också agenter i ett antal europeiska länder.

NTEX företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaten Bob Lee och biträdande jurist Laura Shwan samt advokater från Monard Law i Belgien.