Pressmeddelande 2021-12-17

Front Advokater har biträtt NTEX i förvärv av Parts Delivery Maintenance Sweden AB

Front Advokater har varit juridisk rådgivare till NTEX AB vid förvärvet av bolaget Parts Delivery Maintenance Sweden AB (PDM).

NTEX AB har den 1 december 2021 fullbordat förvärvet av samtliga aktier i PDM från dess tidigare ägare Proservium Fastigheter AB. PDM bedriver verksamhet med inköp och försäljning av reservdelar och tillbehör till lastbilar samt utförande av service- och reparationstjänster av lastbilar, både inom Sverige och internationellt.  Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen.

NTEX är Sveriges största privatägda transport- och logistikföretag och tillhandahåller väg-, sjö-och flygtransporter samt terminalhantering på sina terminaler i Göteborg, Stockholm, Gislaved, Helsingborg och Malmö. Företaget grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till närmare 600 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. NTEX har också agenter i ett antal europeiska länder.

NTEX företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaten Bob Lee och biträdande jurist Laura Shwan.