Pressmeddelande 2021-12-17

Front Advokater har biträtt Lättfrakt i Gbg AB i förvärv av verksamheten i Transscandinavian Logistics AB

Front Advokater har varit juridisk rådgivare till Lättfrakt i Gbg AB vid förvärvet av hela inkråmet i Transscandinavian Logistics AB.

Lättfrakt har den 1 december 2021 fullbordat förvärvet av hela verksamheten i Transscandinavian Logistics AB, som avser transport- och terminalverksamhet  med säte i i Hisings Kärra i Göteborg. Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen.

Lättfrakt som bedriver åkeriverksamhet ingår i NTEX-koncernen, som är Sveriges största privatägda transport- och logistikföretag och tillhandahåller väg-, sjö-och flygtransporter samt terminalhantering på sina terminaler i Göteborg, Stockholm, Gislaved, Helsingborg och Malmö. NTEX grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till närmare 600 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. NTEX har också agenter i ett antal europeiska länder.

Lättfrakt företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaten Bob Lee och biträdande jurist Laura Shwan.