Front Advokater – En miljödiplomerad advokatbyrå som värnar om miljö och hållbarhet

Front Advokater har återigen blivit Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas (SUSA). Detta betyder att vi som advokatbyrå varje år följer ett miljöledningssystem och sätter upp tydliga mål för att utveckla vårt miljöarbete. Att vara miljödiplomerad är en utmärkelse som bekräftar att vi som företag arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och bidrar till en hållbar framtid.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företaget att planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt miljöarbete. Detta sker genom att vi på Front Advokater systematiserar och effektiviserar vår verksamhets miljöarbete och använder våra resurser där de ger störst effekt för att minska vår miljöbelastning. Detta är ett viktigt steg i att bli en mer hållbar advokatbyrå.

Under året har vi på Front Advokater genomfört miljöutbildningar där vi diskuterat bland annat cirkulär ekonomi, globala mål och verksamhetens miljöarbete. Vi har även påbörjat ett initiativ med ”Veckans vego” där vi varje vecka skickar ut vegetariska recept till alla medarbetare för att inspirera till att äta mer hållbart.

Vi har ett engagerat Hållbarhetsteam som arbetar för att Front Advokater ska fortsätta vara miljödiplomerade och bidra till positiv klimatpåverkan. Vi tror på att hållbart miljöarbete är konkurrenskraftigt i längden och hoppas att även våra klienter inser och värdesätter nyttan med detta.

Vi på Front Advokater kommer fortsätta vår resa framåt för att minska vår negativa klimatpåverkan och utveckla vår positiva påverkan i vårt arbete. Som miljödiplomerad advokatbyrå vill vi vara en föregångare inom hållbarhet och bidra till en mer hållbar framtid för oss alla.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår miljödiplomering eller vill veta mer om vårt arbete för en mer hållbar framtid.