Front Advokater är stolta över att sponsra RSK/Nolltolerans Mäns Våld mot Kvinnor

Front Advokater är stolta över att sponsra RSK/Nolltolerans Mäns Våld mot Kvinnor. RSK är en ideell politisk och religiöst obunden förening som gör ett otroligt viktigt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn.

Den statistik som RSK presenterar är skrämmande och oacceptabel. Mellan 15 och 20 kvinnor dödas varje år i Sverige av en man de känner. Över 30 000 misshandelsanmälningar mot kvinnor över 15 år registreras varje år, och ungefär 6000 våldtäkter mot kvinnor anmäls årligen, med ett antagande om att det faktiska antalet är tre gånger högre.

Våld mot kvinnor är inte begränsat till en viss kultur, samhällsklass eller social grupp – det är ett globalt problem som kräver gemensamma ansträngningar för att bekämpa.Vi är stolta över att stödja RSK i deras viktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett tryggare samhälle för alla kvinnor.