Pressmeddelande 2022-05-16

Forsheda Gruppen köper in sig i Polarfönster koncernen – Front Advokater och Advokatfirman Titov & Partners rådgivare

Forsheda har den 11 maj fullbordat förvärvet av en majoritet av aktierna Polarfönster koncernen, en fönstertillverkare och betydande arbetsgivare i Korpilombolo, Norrbotten. Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen. Mer information om affären finns dock att tillgå på: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/polarfonster.

Forsheda Gruppen (www.forshedagruppen.se) arbetar med förvärv och verksamhetsutveckling av bolag inom byggsektorn och närliggande produkter. Forsheda Gruppens vision är att skapa nya förutsättningar för hållbart byggande som både ska förenkla och effektivisera byggprocessen och samtidigt underlätta planering, logistik och samordning runt byggprocessen.

Polarfönster (www.polarfonster.se), med anor från 1939, är ett familjeföretag som har i mer än 80 år tillverkat kvalitetsfönsterprodukter. Under hela epoken har företagets fabrik funnits i Korpilombolo socken norr om Polcirkeln i Norrbotten där företagets erfarna fönstermakare tillverkar högkvalitativa fönster med gedigen konstruktion och klassisk design. Företaget såg dagens ljus i byn Ohtanajärvi 1 mil norr om Korpilombolo men flyttade till sin nuvarande plats i Korpilombolo 1964.

Forsheda gruppen företräddes av Advokatfirman Titov & Partners, vars team av jurister bestod av bl.a. Managing Partner Dimitrij Titov samt juristerna Malin Ullsäter och Victor Berg. Polarfönster koncernen företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av Ulf Nordekvist, Bob Lee och Laura Shwan.