Pressmeddelande 2022-06-27

Folkets Hus i Luleå har överlåtits till Nåiden Bygg koncernen – Front Advokater och Advokatbyrån Kaiding rådgivare

Nåiden Invest AB har den 1 juni 2022 fullbordat förvärvet av samtliga aktier i Folkets Energihus AB, som är ägare till Folkets Hus fastigheten, belägen i centrala Luleå.

Folkets Hus i Luleå som tidigare ägts av Luleå Folkets Husförening, brann ner till grunden i april 2003, efter en misstänkt anlagd brand. Fastigheten har därefter stått obebyggd. Folkets Energihus AB bildades av Luleå Folkets Hus förening tillsammans med 7AM Real Estate AB med avsikten att på fastigheten uppföra en högre byggnad avsedd för bostäder och kontor m.m. Fullbordandet av dessa planer, vilket fordrar ändringar av detaljplan, är tänkt fortskrida i Nåiden koncernens regi.

Nåiden Invest AB ingår i den privatägda koncernen Nåiden som är en koncern verksam inom bygg- och anläggningsverksamhet.

7AM Real Estate AB och Luleå FH AB företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av advokaterna Ulf Nordekvist, Bob Lee och jurist Laura Shwan. Nåiden Invest AB företräddes av advokat Sara Axelsson, Advokatbyrån Kaiding.