Pressmeddelande 2022-03-16

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar skolfastighet i en ”Sale & Leaseback” transaktion – Lindskog Malmström Advokatbyrå och Front Advokater rådgivare

Stenvalvet har den 1 mars fullbordat förvärvet av fastighet i Götene med en markareal på ca 16 000 kvm, bebyggd med en nyligen ombyggd och energieffektiv skolbyggnad på ca 5 500 kvm. Olinsgymnasiet, som är säljare kvarstår som hyresgäst genom ett 15-årigt hyresavtal. Parterna i affären har bestämt sig att inte lämna ut närmare detaljer kring transaktionen.

Stenvalvet (www.stenvalvet.se) är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av cirka 640 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor vid årsskiftet.

Olinsgymnasiet (www.olinsgymnasiet.se) är en fristående gymnasieskola med verksamhet i centrala Skara och Götene, Västra Götalands län. På fastigheten i Götene bedrivs en gymnasieskola, som fullt utbyggd år 2024, inrymmer 200 elever och tillkommande vux-verksamhet.

Stenvalvet företräddes av Lindskog Malmström Advokatbyrå, vars team av jurister leddes av partnern Per Lindell. Olinsgymnasiet företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod bl.a. av Managing Partner Bob Lee och Laura Shwan.