2 Jun

Datum & tid

2/6-2022
Kl 08:00 – 09:30

Plats

Kungstorget 2
411 17 Göteborg

Sista anmälan

26/5-2022

Lägg till i kalender Tipsa via Facebook Tipsa via LinkedIn Tipsa via mail

Tiden för detta event har passerat

Frukostföreläsning

Nyheter på upphandlingsområdet

Front Advokaters verksamhetsgrupp för offentlig verksamhet och upphandling bjuder in till frukostseminarium.

NÄR?
Torsdag 2 juni 2022.
Föredrag mellan 08:15-09:30.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00.

VAR?
Kungstorget 2, Göteborg.

VAD?

  • Från den 1 juli 2022 införs bestämmelser om s.k. preklusion i överprövningsmål enligt upphandlingslagarna. Vad innebär reglerna och vad är viktigt för leverantörer och upphandlande myndigheter att tänka på?
  • Nu drygt ett halvår efter Högsta förvaltningsdomstolens införande av påtalandeskyldighet/aktivitetsplikt för anbudsgivarna under anbudstiden (HFD 2022 ref. 4) – hur har tillämpningen sett ut i förvaltningsrätter och kammarrätter?


Föreläsare:
Kaisa Adlercreutz, Sara Fogelberg och Johan Lidén.

OSA: 26 maj 2022.

Kontakt

Event som liknar detta