China Desk

Vårt team hjälper svenska verksamheter med affärer och etablering i Kina samt kinesiska verksamheter med affärer och etablering i Sverige. Bob Lee har stor kompetens inom affärsjuridikens områden som rör Kina och kinesiska förhållanden. Han är dessutom en flitigt anlitad föredragshållare inom ämnen med anknytning till Kina och talar kinesiska, både mandarin och kantonesiska. Jean Lo har erfarenhet av framtagande och granskning av olika kommersiella avtal med svensk-kinesisk anknytning. Hon arbetar även med tvistelösning och etableringsjuridik.