Arbetsrätt

Vi erbjuder specialistkompetens i alla delar av rättsområdet. Vi biträder arbetsgivare med rådgivning i ett brett spektra av arbetsrättsliga ärenden till exempel vid upprättande av avtal för vd och andra nyckelpersoner. Vi hjälper även till med pensionsöverenskommelser, uppsägningar, omorganisationer samt hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor.