Front Advokater

Tobias Bremell Jurist

Kompetens

Skatterätt

Obeståndsjuridik

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2014

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater (f d Gärde Wesslau Göteborg) 2016-

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2015-2016

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten och Kammarrätten, Göteborg, 2014-2015

Språk

engelska