Front Advokater


Sara Fogelberg Advokat

Kompetens

Entreprenadrätt

Fastighets- och hyresrätt

Miljörätt

Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2012

Språk

engelska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2016.