Front Advokater


Lena Egnell Advokat

Kompetens

Fastighets- och hyresrätt

Utbildning

Tingsnotarie, Stenungsunds tingsrätt, 1982-1985

Juristexamen, Lunds universitet, 1982

Språk

engelska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1992.