Front Advokater

John Vleugels Antonson Advokat

Kompetens

Bolags- och börsrätt

Fastighets- och hyresrätt

Företagsförvärv

Kommersiell avtalsrätt

Företagstransaktioner/M&A 

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet, 2003

Psykologi, Stockholms universitet, 1998

Ekonomi, Handelshögskolan, Stockholm, 1996-1997

Erfarenhet

Advokat, Front Advokater, 2010-

Jurist, Gärde Wesslau Göteborg, 2006

Beredningsjurist, Nyköpings tingsrätt, 2005-2006

Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt, 2003-2005               

Språk

engelska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2010.