Front Advokater


Erik Sjöberg Jurist

Kompetens

Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2017

Juridikstudier, Universität Luzern, 2015

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2017-

Uppsatspraktik, Front Advokater (f d Gärde Wesslau Göteborg), 2017

Språk

engelska