Front Advokater


Cecilia Hesslén Advokat

Kompetens

Fastighets- och hyresrätt

Kommersiell avtalsrätt

Bolags- och börsrätt

Miljörätt

Utbildning

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2009-2010

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2009

Fransk affärsjuridik och EU-rätt, Université d´Assas, Paris, 2007-2008

Erfarenhet

Advokat, Front Advokater (f d Gärde Wesslau Göteborg) (Föräldraledig)

Språk

engelska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013