Front Advokater


Camilla Wikland Advokat, vice VD

Kompetens

Arbetsrätt

Försäkrings- och skadeståndsrätt

Obeståndsjuridik

Process och skiljeförförande

Miljörätt

Samerätt

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet, 1999

Erfarenhet

Advokat, vice VD och partner, Front Advokater, 2007-

Associate, MAQS Law Firm, 2001-2007

Tingsnotarie, Stenungsunds tingsrätt, 1999-2001

Språk

engelska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2004

Ordförande i Svenska Livräddningssällskapet