Front Advokater

Broa Hama Ali Jurist

Kompetens

Fastighetsrätt

Kommersiell avtalsrätt

Företagstransaktioner/M&A

Utbildning

Juristexamen, Örebro universitet, 2016

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2016-

Sommarnotarie, Advokatfirman Thomas Martinson, 2015 

Språk

engelska Kurdiska