Front Advokater


Bengt Ohlsson Senior Tax Counsel

Kompetens

Skatterätt

Bolagsrätt

Fastighetsrätt

Offentlig verksamhet och upphandling

Företagstransaktioner/M&A

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 1983

Civilekonomexamen, Göteborgs universitet, 1967

Erfarenhet

Senior Tax Counsel, Front Advokater, 2012-

Senior Tax Advisor, MAQS Law Firm, 2009-2012

Senior Tax Advisor, Ernst & Young AB, 2004-2009

Partner, Ernst & Young AB, 1987-2006

Chef för skatteavdelningen i Västra Sverige, Ernst & Young AB, 1986-2004

Skattejurist, Ernst & Young AB, 1983-1986

Taxeringsdirektör, Länsstyrelsen, 1979-1983

Avdelningsdirektör och chef för arbetsgivarenheten, Lokala Skattemyndigheten, Göteborg, 1974-1979

Sekreterare i Traktamentsbeskattningsenheten Skattemyndigheten, Göteborg, 1972-1974

Gruppchef, Revisionsenheten Skattemyndigheten, Göteborg, 1970-1972

Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Göteborg- och Bohuslän,  1968-1970

Språk

engelska