Front Advokater


Beata Fahlvik Jurist

Kompetens

Konkurrensrätt 

Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2016

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2017-

Bolagsjurist, Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg, 2016-2017

Uppsatspraktikant, Advokatfirman Törngren Magnell, Stockholm, 2015-2016

Språk

engelska