Front Advokater


Anna Hagelberg Jurist

Kompetens

Entreprenadrätt

Fastighets- och hyresrätt

Utbildning

Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2017 

Juridikstudier, Abertay University, Scotland, 2015

Erfarenhet

Jurist, Front Advokater, 2017-

Jurist, Störningsjouren i Göteborg AB, 2017

Uppsatspraktikant, Advokatfirman Glimstedt, Göteborg, 2016

Språk

engelska