Aktuellt

Konkursanbud Sanna Konditori

Bageri- och konditoriverksamhet, Göteborg

Sandarna Konditori AB, 556757-2853, försattes i konkurs den 29 november 2018.

Bolagets verksamhet har bestått i att bedriva bageri- och konditoriverksamhet med försäljning dels till företagskunder, dels i butik över disk. Verksamheten har drivits under namnet ”Sanna Konditori”. Verksamheten har bedrivits från, av moderbolaget, hyrda lokaler på Fridhemsgatan 39 i Göteborg. Bland tillgångarna finns bland annat varulager, maskiner, lokalhyresavtal och inventarier samt fordon. Anbud kan avse antingen delar av eller hela rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda genom e-post till advokat Patric Lundin, patric.lundin@front.law, senast tisdagen den 18 december 2018, kl. 12.00. Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att i förtid avbryta anbudsförfarandet.

Anbudsunderlag avseende rörelsen innefattande bl.a. förteckningar över egendom, information om försäljningsvillkor, tider för visning samt anbudsinstruktioner, kan hämtas nedan.

Anbudsunderlag med bilagor