Front Advokater släpper ny bok

”Det har varit ett fint lagarbete”

Är du offentligt anställd? Då kanske boken Juridik i kommunala bolag kan vara något! I veckan kommer en ny uppdaterad version av den praktiska guiden ut. Lina Rydberg, jurist på Front Advokater, har varit redaktör för boken.

Berätta om bokprojektet!

– Det har varit ett stort projekt på byrån, där 23 medarbetare har varit delaktiga. Seniora och juniora jurister från flera team har skrivit olika delar av boken, granskat, korrekturläst och kommit med synpunkter. Det har varit ett riktigt fint lagarbete!

Vad är nytt i boken?

– Boken har nya avsnitt om den nya dataskyddsförordningen (GDPR), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har vi uppdaterat vissa avsnitt då det, sedan den första upplagan av boken gavs ut, har kommit en ny kommunallag och en ny lag om offentlig upphandling (LOU). Avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag har utökats.

Vad har du lärt dig?

– Att vara redaktör för boken har gett mig en större inblick i de olika delarna inom den offentliga rätten, men även en fördjupad förståelse för byrån och för mina kollegors arbetsområden. Arbetet påbörjades under mitt första år som jurist på Front Advokater och var en bra introduktion till rättsområdet offentlig rätt. De olika avsnitten i boken ger en grundläggande förståelse för regelverken som är aktuella för kommunala bolag. Jag har även fördjupat mina kunskaper kring de verksamheter som bedrivs i kommunala bolag. Jag har dessutom fått inblick i hur en redaktörs vardag ser ut, vilket är en ovanlig roll för mig som jurist. Det har varit väldigt roligt att få mer kunskap kring processen att ge ut en bok. Det har varit en tidskrävande process som förutsatt samarbete och många olika typer av kompetenser. Jag har i arbetet fått mycket stöttning av vår marknadskommunikatör på Front Advokater.

Vem riktar sig boken till?

– Till alla som arbetar inom offentlig verksamhet. De kommunala bolagen befinner sig, rent juridiskt, mellan den civila och den offentliga rätten. Det innebär att det finns flera lagar att förhålla sig till, vilket gör den här juridiken komplex. Tanken är att boken som fungera som en lättanvänd guide samtidigt som den ger en samlad bild över de regelverk som finns. Boken besvarar de vanligaste frågorna som kommunala bolag ställs inför.

Köp boken här


Relaterade artiklar