Front Advokater

Samerätt

Vi är störst i Sverige på samerätt och har under lång tid byggt upp den kunskap som krävs för att tillvarata samiska intressen i rättstvister och juridisk debatt. Vi erbjuder unik kompetens i samiska frågor, bland annat när det gäller sedvanetvister, ersättning för förlorad renbetesmark eller annan skada för renskötseln. Vi arbetar även med tvister som rör etableringar inom renskötselområdet så som vindkraft och gruvor.

Kontakt:
Charlotta Cederberg

Team Samerätt
Camilla wikland 8329 Camilla Wikland – Advokat, vice VD Charlotta cederberg 0938 Charlotta Cederberg – Advokat Emmajsjoman 0789 Emma J Sjöman – Jurist Karl larsson 1932 Karl Larsson – Advokat Marie andersson 0497 Marie Andersson – Juristassistent Mimmi nordling 1304 Mimmi Nordling – Jurist Petter holm 0180 Petter Holm – Advokat
Verksamhetsområden