Front Advokater

Offentlig verksamhet och upphandling

Vårt starka team leds av några av landets främsta experter på området. Vi hjälper offentliga verksamheter och klienter som arbetar med offentliga verksamheter. På upphandlingsområdet bistår vi med strategisk rådgivning i upphandlingens samtliga faser och hjälper bland annat till med genomförande av, eller deltagande i upphandlingar, upprättande eller granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Vi bistår även i domstolsprocesser till exempel överprövnings-, skadestånds- och upphandlingsskadeavgiftsmål samt tvister baserade på upphandlade avtal

Kontakt:
Kaisa Adlercreutz

Team Offentlig verksamhet och upphandling
Amir daneshpip 0438 Amir Daneshpip – Jurist Beata fahlvik img0954 Beata Fahlvik – Jurist Christian martinsson 0635 Christian Martinsson – Advokat David schreiber 1117 David Schreiber – Advokat Emmajsjoman 0789 Emma J Sjöman – Jurist Erik sjoberg img0990 Erik Sjöberg – Jurist Johan liden 1270 Johan Lidén – Advokat Kajsa adlercreutz 7760 Kaisa Adlercreutz – Advokat Marwa mian Marwa Mian – Paralegal Robert molden 0985 Robert Moldén – EU-Advokat Roland adrell 0101 Roland Adrell – Advokat, VD Sara karlsson 8063 Sara Fogelberg – Advokat Simon hartman 3450 Simon Hartman – Jurist (Tjänstledig) Svante hjerten 0015 Svante Hjertén – Advokat
Verksamhetsområden