Front Advokater

Miljörätt

Vårt team har specialistkompetens inom miljörätt och lång erfarenhet av att lämna juridisk rådgivning i strategiska frågor i samband med tillståndsprövningar. Vi har även stor vana av att driva processer i miljödomstolar och hos förvaltningsmyndigheter. Vi arbetar med tillståndsprövningar enligt miljöbalken och olika typer av miljörättsliga tvister. Vi bistår även med strategiska analyser i syfte att kartlägga potentiella skadestånds- och saneringsskyldigheter vid bland annat fastighetsförvärv och ansvarsutredningar avseende förorenad mark. Våra jurister har förutom sina expertkunskaper inom det svenska miljörättsliga området, även god kännedom om det EU-rättsliga regelverket och följer fortlöpande praxisutvecklingen på området.

Kontakt:
Malin Wikström
Maria Paijkull

Team Miljörätt
Camilla wikland 8329 Camilla Wikland – Advokat, vice VD Charlotta cederberg 0938 Charlotta Cederberg – Advokat Emmajsjoman 0789 Emma J Sjöman – Jurist Hannes sentek 0098 Hannes Sentek – Advokat Lina rydberg 9369 Lina Rydberg – Jurist Malin ekstrom 0615 Malin Ekström – Jurist Malin wikstrom 2028 Malin Wikström – Advokat Maria paijkull 9632 Maria Paijkull – Advokat Marianne sehlin 1556 Marianne Sehlin – Paralegal Patric lundin  3242 Patric Lundin – Advokat Sara karlsson 8063 Sara Fogelberg – Advokat Simone johansson 7676 Simone Johansson – Jurist Ake lewensjo 8305 Åke Lewensjö – Advokat
Verksamhetsområden