Front Advokater

Insolvensrätt

Vårt team har kompetens, erfarenhet och resurser att hantera samtliga delar inom insolvensrätten, däribland konkurser, företagsrekonstruktioner, ackord och likvidationer. Vi biträder även företag, dess ägare och företrädare, samt andra aktörer med kvalificerad insolvensrättslig rådgivning vid bland annat avtalsförhandlingar, ansvarsfrågor, omstrukturering och vid finansiell kris.

Kontakt: 
Patric Lundin, patric.lundin@front.law

Team Insolvensrätt
Alexandra eklund 1406 Alexandra Eklund – Paralegal Camilla wikland 8329 Camilla Wikland – Advokat, vice VD Jean lo 8783 Jean Lo – Advokat Josephine fremling 8648 Josephine Fremling – Jurist Lars svard 3286 Lars Svärd – Advokat Marie andersson 0497 Marie Andersson – Juristassistent Patric lundin  3242 Patric Lundin – Advokat Tobiabremell 1007 Tobias Bremell – Jurist
Verksamhetsområden