Front Advokater

Kommersiella avtal och frågeställningar

Vi hjälper våra klienter att nå sina strategiska och operativa affärsmål genom att tydliggöra förväntningar, rättigheter och skyldigheter. Vi erbjuder bland annat upprättande, förhandling och uppföljning av följande avtal: distributionsavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, outsourcingavtal, OEM-avtal, tillverkningsavtal, leveransavtal, ramavtal, utvecklingsavtal, inköpsavtal, standardavtal, licensavtal, royaltyavtal, samarbetsavtal, ägaravtal, joint ventureavtal och allmänna villkor. Vårt team har lång erfarenhet av nationell och internationell bolagsjuridik. Vi har även expertkunskap inom ett stort antal branscher. Inom tjänsten Legal Bolagsstyrning hanterar vi bland annat juridiska risker och möjligheter i bolagets ledningssystem. Vi tar fram policies och mallavtal i förhållande till klientens kunder och leverantörer för att säkra hela företagets affärsprocess. Vi tar även fram och genomför auktorisationsmodeller. 

Kontakt: 

Nina Wittholt
John Vleugels Antonson

Team Kommersiella avtal och frågeställningar
Bengt ohlsson 2203 Bengt Ohlsson – Senior Tax Counsel Bob lee 7832 Bob Lee – Advokat Hannes sentek 0098 Hannes Sentek – Advokat Jean lo 8783 Jean Lo – Advokat Johan utternas 1767 Johan Utternäs – Advokat John vleugels antonsson 8197 John Vleugels Antonson – Advokat Jonas svahn 9865 Jonas Svahn – Advokat Lars svard 3286 Lars Svärd – Advokat Marie andersson 0497 Marie Andersson – Juristassistent Patric lundin  3242 Patric Lundin – Advokat Peter egnell 9744 Peter Egnell – Advokat Sofie strempel 0290 Sofie Strempel – Advokat
Verksamhetsområden