Front Advokater

Företagstransaktioner/M&A

Front Advokaters transaktionsteam har gedigen erfarenhet av olika M&A-projekt/företagsöverlåtelser, även i finansieringsavseende. Vi kan bistå i alla typer av transaktioner, allt från mindre inhemska transaktioner till omfattande och komplexa affärer, även av internationell karaktär.

Vår kundbas består av såväl privata näringslivsaktörer som börsnoterade bolag och vårt samarbetsnätverk omfattar alla M&A-aktörer på marknaden. Transaktionsteamets erbjudande omfattar såväl köpar- som säljarupplägg, traditionella transaktioner, fastighets-M&A och auktionsförfaranden. Förutom att göra såväl fullskaliga som anpassade s k due diligence-granskningar inför en försäljning (både säljar-due diligence och köpar-due diligence) erbjuder vi oss också att göra en mer riktad översyn av överlåtelseobjektets mest relevanta parametrar och kritiska framgångsfaktorer, och vidta förebyggande åtgärder inför försäljningen.

När så befinns vara lämpligt tar transaktionsteamet in kompletterande specialistkompetenser från byråns övriga verksamhetsteam, till exempel i fråga om skatt, arbetsrätt, fastighets-/hyresrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Tillsammans ser vi på Front till att leverera precis det stöd som vår kund behöver och vill ha för att kunden ska nå de avsedda transaktionsmålen. Innan vi tar oss an ett uppdrag ser vi till att vi har kunskap om vad som är transaktionsincitamenten på ömse sidor, för att kunna ge så relevant, värdeskapande och effektiv rådgivning som möjligt. 

Kontakt:
Bob Lee
John Vleugels Antonson

Team Företagstransaktioner/M&A
Bengt ohlsson 2203 Bengt Ohlsson – Senior Tax Counsel Bob lee 7832 Bob Lee – Advokat Broahama 0867 Broa Hama Ali – Jurist Cecilia hesslen 9392 Cecilia Hesslén – Advokat Ebba josefsson web dsf0411 Ebba Josefson – Jurist Erik wallberg 8954 Erik Wallberg – Advokat Jean lo 8783 Jean Lo – Advokat Johan utternas 1767 Johan Utternäs – Advokat John vleugels antonsson 8197 John Vleugels Antonson – Advokat Jonas svahn 9865 Jonas Svahn – Advokat Jonatan adolfsson  1 Jonatan Adolfsson – Jurist Lars svard 3286 Lars Svärd – Advokat Lisa lanta 7580 Lisa Länta – Advokat
Verksamhetsområden