Front Advokater

EU- och konkurrensrätt

Vårt team har lång erfarenhet av konkurrensrättsliga frågor. Vi erbjuder rådgivning och arbetar med samarbetsavtal, EU:s statsstödsregler samt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS). Vi biträder vid förhandling, utformning av avtal, konkurrensrättsliga processer och vid kontakter med Konkurrensverket och EU-kommissionen. Våra jurister arbetar regelbundet tillsammans med internationella kolleger.

Kontakt:
Kaisa Adlercreutz

Team EU- och konkurrensrätt
Kajsa adlercreutz 7760 Kaisa Adlercreutz – Advokat Robert molden 0985 Robert Moldén – EU-Advokat
Verksamhetsområden