Front Advokater

Bolags- och associationsrätt

Vi hjälper bolag, stiftelser och föreningar att hantera alla faser av associationen. Det innebär att vi hanterar nyetablering, expansion, löpande verksamhet och eventuell avveckling. Våra experter bistår med ägarrelationer, ägarförändringar, ägarbreddning, kapitalanskaffning, incitamentsprogram, fusioner, omstruktureringar, börsintroduktioner, ansvarsfrågor, inlösen av minoritetsaktier och allmänna aktiemarknadsfrågor. Vi ger löpande juridiskt stöd till ägare, styrelse, vd och ledning. Vi biträder vid stämmor och hjälper till med registreringsärenden vid Bolagsverket och andra berörda myndigheter. Vi upprättar bolagsformalia och strategiska avtal så som aktieägaravtal, partneravtal och joint ventureavtal.

Kontakt:
Nina Wittholt
John Vleugels Antonson

Team Bolags- och associationsrätt
Bengt ohlsson 2203 Bengt Ohlsson – Senior Tax Counsel Bob lee 7832 Bob Lee – Advokat Hannes sentek 0098 Hannes Sentek – Advokat Jean lo 8783 Jean Lo – Advokat Johan utternas 1767 Johan Utternäs – Advokat John vleugels antonsson 8197 John Vleugels Antonson – Advokat Jonas svahn 9865 Jonas Svahn – Advokat Lars svard 3286 Lars Svärd – Advokat Marie andersson 0497 Marie Andersson – Juristassistent Patric lundin  3242 Patric Lundin – Advokat Peter egnell 9744 Peter Egnell – Advokat Sofie strempel 0290 Sofie Strempel – Advokat
Verksamhetsområden