Front Advokater

China desk

Vårt team erbjuder juridisk rådgivning inbound och outbound, vilket innebär att vi biträder svenska företag och verksamheter med affärer och etablering i Kina samt kinesiska företag och verksamheter med affärer och etablering i Sverige. Bob Lee har stor kompetens inom affärsjuridikens väsentliga områden som rör Kina och kinesiska förhållanden. Han är dessutom en flitigt anlitad föredragshållare inom ämnen med anknytning till Kina och talar flytande kinesiska, både mandarin och kantonesiska. Jean Lo har erfarenhet av framtagande och granskning av olika kommersiella avtal med svensk-kinesisk anknytning. Hon arbetar även med tvistelösning och etableringsjuridik. 

Kontakt:
Bob Lee

China desk
Bob lee 7832 Bob Lee – Advokat Jean lo 8783 Jean Lo – Advokat
Verksamhetsområden