Front Advokater

Arbetsrätt

Vi erbjuder specialistkompetens i alla delar av rättsområdet. Vi biträder arbetsgivare med rådgivning i ett brett spektra av arbetsrättsliga ärenden till exempel vid upprättande av avtal för VD och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar och omorganisationer.

Kontakt:
Camilla Wikland, camilla.wikland@front.law

Team Arbetsrätt
Camilla wikland 8329 Camilla Wikland – Advokat, vice VD Johannes fundeborg f rg webb Johannes Fundeborg – Jurist Maria kvarnstrom 8013 Maria Kvarnström – Paralegal
Verksamhetsområden