Front Advokater

Arbetsrätt

Vi erbjuder specialistkompetens i alla delar av rättsområdet. Vi biträder arbetsgivare med rådgivning i ett brett spektra av arbetsrättsliga ärenden till exempel vid upprättande av avtal för VD och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar och omorganisationer.

Kontakt:
Camilla Wikland

Team Arbetsrätt
Camilla wikland 8329 Camilla Wikland – Advokat, vice VD Jonatan adolfsson  1 Jonatan Adolfsson – Jurist Karl larsson 1932 Karl Larsson – Advokat Marie louise warberg Marie-Louise Warberg – Lönegarantihandläggare Sara kaye web dsf0284 Sara Kaye – Jurist
Verksamhetsområden